Santeesuk Free Files Online สันติสุขไฟล์ออนไลน์

สมัครสมาชิก

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับ สู่ สันติสุขไฟล์ ออนไลน์ ก่อนที่ท่าน จะตัดสินใจสมัคร บริการนี้ ขอให้ท่านโปรดอ่านข้อตกลง และยอมรับข้อตกลงก่อน

ข้อที่ 1. ท่าน ยอมรับว่า จะไม่อัฟโหลด ข้อมูลที่ ลามก อนาจาร เข้ามาในเว็บนี้

ข้อที่ 2. ท่าน ยอมรับว่า จะไม่อัฟโหลด ข้อมูลที่มีไวรัส แอบแฟงอยู่ เข้ามาในเว็บนี้

ข้อที่ 3. ท่าน ยอมรับว่า จะไม่อัฟโหลด ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย และผิดต่อกฏหมายตาม พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต เข้ามาในเว็บนี้

ข้อที่ 4. ท่าน ยอมรับ และทราบว่า ทางเว็บจะไม่รับประกัน และไม่รับผิดชอบ การเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดมาจากทางเว็บเอง และหรือ ทางตัวท่านเอง

ข้อที่ 5. ท่าน ยอมรับว่า จะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว ถ้าหากข้อมูลของท่านผิดต่อกฏหมาย และทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน โดยทางเว็บ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อที่ 6. เว็บของเรา จะดำเนินไปได้ ด้วย ผู้สนับสนุนเว็บทั้งหลาย